De, der har prøvet at have et kuld hvalpe, ved at det er et vidunderligt, men ikke desto mindre benhårdt arbejde. Hver enkelt hvalp har en hel speciel plads i vores hjerter og når vi investerer en masse tid, omtanke og hjerteblod i at opdrætte den, så bør vi også sørge for, at den får de bedste muligheder for at udvikle sig til et helstøbt individ.

Som opdrætter er jeg bevidst om, at hvalpe er individer med forskellige behov og egenskaber. Netop derfor vælger jeg at mentalteste mine hvalpe og hos os får hvalpekøbere ikke selv lov til at bestemme, hvilken hvalp de vil have ….. Dog tager vi selvfølgelig, i videst muligt omfang, hensyn til hvalpekøberens ønsker.

Vi tester hvalpene både af hensyn til hvalpekøberne og - ikke mindst - af hensyn til hvalpene, for i sidste ende er det hvalpens/hundens tarv det gælder. Vi synes, det er vigtigt, at hvalpe og købere passer sammen, og at begge parter har mulighed for at opfylde gensidige krav og behov og så vidt muligt undgå konflikter og nederlag.

Alle hvalpe har potentiale til at blive velfungerende, stabile og dejlige familiemedlemmer, såfremt der bliver taget hensyn til de individuelle kompetencer som hver enkelt hvalp har, men det kræver at både opdrætter og hvalpekøber er bevidste om deres ansvar.

Som opdrætter har jeg i allerhøjeste grad et ansvar for at sørge for, at hvalpene bliver socialiseret og miljøtrænet på så meget forskelligt som overhovedet muligt. Det være sig mennesker, ting, lyde, andre hunde, gerne andre dyr, lære at gå i line, oplevelser ude i samfundet, at køre bil etc., så hvalpen har mulighed for at fungere positivt i en almindelig dagligdag. Dette bør foregå gradvist fra hvalpene er ca. 3 uger til de er 8 – 10 uger eller indtil de forlader os.

Dette fritager dog ikke hvalpekøberen fra at have et ansvar for at fortsætte den socialisering og miljøtræning, som jeg har påbegyndt. Hvis hvalpekøberen ikke er bevidst om dette ansvar, så kan selv hvalpe, der er velsocialiserede fra opdrætterens side, risikere at få svært ved at fungere i en almindelig familie og dagligdag. Det påligger derfor hvalpekøberen at sørge for, at hvalpen får mulighed for at videreudvikle sig, så dens fulde potentiale kommer til udtryk.

Det er også mit store ansvar at få matchet hvalp og hvalpekøbere så godt som muligt. Her er mentaltesten et godt redskab og den er en stor hjælp til at få et nærmere kendskab til hver enkelt hvalp. Selvom jeg beskæftiger mig med hvalpene i de fleste af døgnets timer, så foregår hvalpenes aktiviteter som oftest i flokken. Jeg har som regel en fornemmelse af, hvordan de forskellige hvalpe er, men helt neutral kan man aldrig blive ….

Det er nemlig først, når man adskiller den enkelte hvalp, ca. 7 uger gammel, fra tæven og kuld søskende, isolerer den i et ukendt rum/område og sammen med en ukendt person lader den gennemgå de forskellige test-momenter, at man får et indtryk af den enkelte hvalps reaktioner og psykiske indhold.

Man får et godt indblik i hvalpens stærke og svage sider, og jeg får ved hjælp af testen oplysninger, der kan bruges til at vejlede hver enkelt hvalpekøber om deres hvalps kompetencer. Derved får hvalpekøberen mulighed for at støtte og vejlede hvalpen bedst muligt i de første vigtige uger i det nye hjem.

Lige præcist dette aspekt er efter min mening det allervigtigste resultat af testen, dog er det vigtigt – både som opdrætter og ikke mindst som hvalpekøber – at være klar over at testresultatet ikke er en facitliste. Det testen viser er evner og muligheder som de observeres på dagen i en endnu ikke færdig udviklet hvalp.